rozliczenie pit

Rozliczenie pit Leśnica

PIT 37 to rozliczenie, jakie można określić jako „najbliższe” grupie ludzi aktywnych zawodowo. Dotyczy bowiem osób finansowych niebędących przedsiębiorcami, uzyskujących zyski z terminu pracy oferowanej na bazie umowy o pracę, umowy o działanie, itp. PIT-37 to zaświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu (poniesionej straty) w konkretnym roku podatkowym. Termin rozliczenia PIT 2019 upłynął w dniu 30.04.2020 […]

Czytaj więcej