Odsetki podatkowe - czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku

Urząd skarbowy Wolin

Prasóweczki

Odsetki podatkowe – czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku – Jednym spośród najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, jest organizowanie podatków. Jednakże nie wystarczy tylko zapłacić daniny do normalnego urzędu. Trzeba ja jeszcze uregulować w odpowiednim momencie. Na nierzetelnych płatników czekają bowiem odsetki podatkowe. Od jak są one naliczane a ile mają?

Urząd skarbowy Cedynia

Naliczanie odsetek podatkowych otwiera się od pierwszego dnia w przerwy w opłatach. Wtedy toż ceny wobec urzędu skarbowego obracają się w tzw. zaległości podatkowe. Mianem tym nazywa się niezapłacony w czasie podatek, zaliczkę na podatek lub ratę podatku, a i niewykazaną i daną nadpłatę/zwrot daniny. Urząd skarbowy Cedynia

zobacz również Społem wiadomości

Ile mają odsetki za opóźnienie w cenie podatku?

 

Reklama

 

Odsetki od zaległości podatkowych nie są rzeczą stałą. Ich wielkość zależna istnieje od trzech czynników, czyli:

kwoty zaległości podatkowych,
ilości dni opóźnienia,
wysokości stopy odsetkowej za zwłokę.

Zgodnie z Ordynacją podatkową (art. 56-56b) wobec dłużnika zastosowane mogą stanowić dwie stawki odsetek podatkowych:

podstawowa – która ma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardzkiego. Stopa ta znajdowana jest przepisami NP. W 2020 roku podnosi ona 8%.
obniżona – wynosi 50% plus jest dawana w ścisłych warunkach, np. kiedy zaległości podatkowe powstały po 1 stycznia 2017 roku. Urząd skarbowy Cedynia

Fiskus ulgowo potraktować może tylko dłużników, którzy:

1. Złożyli prawnie skuteczną korektę deklaracji w czasie 6 miesięcy od upływu terminu złożenia właściwej (pierwotnej) deklaracji,

2. Zobowiązali się do spłaty odsetek od zaległości podatkowych w czasie 7 dni od złożenia korekty.

Zastosowanie niższej stawki, nawet przy spełnieniu powyższych warunków wyklucza i złożenie korekty deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia o:

zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
zakończeniu kontroli podatkowej;
wszczęciu kontroli celno-skarbowej lub czynności sprawdzających.

Jak obliczyć odsetki od zaległości podatkowych?

Obliczenie wysokości odsetek od zaległości podatkowej musi wziąć sam podatki. Urząd Skarbowy nie poinformuje o ich wysokości, co daleko – nie będzie się o nie upominać, np. wysyłając monity. Nazywa to, że niezapłacone podatki będą z każdym dniem generować jeszcze to znakomitszą należność.

W sensu obliczenia odsetek od zaległości podatkowych należy zastosować wzór: (Kz * Ld * S) / 365 = On = Onz, gdzie:

Kz to ilość zaległości,
Ld to kwota dnia opóźnienia
S to stopa odsetek za zwłokę
On toż odsetki naliczone
Onz to odsetki naliczone zaokrąglone

Jak używać z kalkulatora odsetek podatkowych?

Łatwiejszym środkiem na wysokości odsetek karnych jest wygranie z kalkulatora odsetek podatkowych. Istnieje owo urządzenie, które zadziała w niedalekim obliczeniu zaległości za podatek, zaliczkę, ratę. Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia wyliczenie odsetek według stawek podstawowej, obniżonej, podwyższonej oraz opłaty prolongacyjnej. Aby poznać wysokość odsetek do kalkulatora, trzeba wpisać kwotę zobowiązania, termin jego płatności, deklarowany termin uregulowania zobowiązania, obowiązująca stawka odsetek karnych. Wynik przez urządzenie jest oferowany automatycznie, nie trzeba samemu dokonywać żadnych obliczeń. Urząd skarbowy Cedynia

zobacz również Odsetki podatkowe – czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments